שלנג אורלי

תפקיד:מנהלת מרכז לילד ולמשפחה
טלפון:6775129
פקס:6775196
דואל:orli_shlang@bbm.org.il 
כתובת:רחוב הרב יעקב לנדא 12
מחלקה:מרכז לילד ולמשפחה