סבן משה

תפקיד:קב"ט צפון העיר
טלפון:6157620/1/2/3/4
דואל:saban@bbm.org.il 
מחלקה:מקלטים; אבטחת מוסדות חינוך