רוזנשטיין לאה

תפקיד:מנהלת מחלקת תקציבי פיתוח
טלפון:5776246
דואל:roz_l@bbm.org.il 
מחלקה:אגף תקציבים -יזום ופתוח; אגף תקציבים