בלושטיין אברהם

תפקיד: מחלקת רישוי עסקים
טלפון:5776299
פקס:5776160
דואל:blushtaen_a@bbm.org.il 
כתובת:רחוב דוד המלך 6
מחלקה:רישוי עסקים