מרגליות בילה

תפקיד:מפקחת
טלפון:0404115307
מחלקה:מקוואות