צבאג רבקה

תפקיד:מנהלת מחלקה בהשבחה והנדסאית
טלפון:5776109, 5776388
פקס:5776504
דואל:zabag_r@bbm.org.il 
מחלקה:היטל השבחה