פינקלשטיין מאיר

תפקיד:השמאי העירוני
טלפון:5776388
דואל:Me@bbm.org.il 
מחלקה:היטל השבחה; אגף הנדסה