בורובסקי שלמה

תפקיד:סגן מנהל אגף תכנון ובקרה
טלפון:7712900
פקס:6147555
דואל:106@bbm.org.il 
מחלקה:מוקד עירוני 106