מלכא שלמה

תפקיד:מנהל אגף פיקוח אכיפה עירונית
טלפון:6157638
פקס:6157612
מחלקה:אגף פיקוח ואכיפה עירונית
וועדות בהם משתתף:מיגור אלימות