שטרנבוך ציפי

תפקיד:מזכירת המחלקה חינוך מיוחד
טלפון:5776366
פקס:6147528
דואל:shternbuch_tz@bbm.org.il 
מחלקה:חינוך מיוחד