שוירץ יוסף

תפקיד:מנהל מחלקת כספים חינוך
טלפון:5776372
דואל:shwirtz_j@Bbm.org.il 
מחלקה:אגף החינוך