פיגנבוים רחל

תפקיד:מזכירת מחלקת חינוך ממלכתי
טלפון:5776585
פקס:6147521
דואל:rachel_fa@Bbm.org.il 
מחלקה:ממלכתי וממ"ד