הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור תפריט

דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה  פריט 1.1 – בית מרקחת

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

 • מגורים בלבד – אזור המיועד למגורים בלבד.
 • חזית מסחרית – מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות .
 • רחוב מסחרי – רחוב שלכל אורכו מותר מסחר בקומת הקרקע.
 • ציר ז'בוטינסקי – לאורך רחוב ז'בוטינסקי
 • אזור תעשיה דרומי – מערבה לכביש 4 (המשולש)
 • אזור תעשייה צפוני – רחובות הירקון וברוך הירש
 • אזור תעסוקה BBC   - מזרחה מציר בן גוריון עד רחוב החשמונאים.
 • אזור תעסוקה צפוני – צפונית לאם המושבות (תב"ע 572)

יצויין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"עות החלות על שטח שבתחומו פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מכל תכנית או היתר החל על העסק.

​פריט​תיאור העסק טעון הרישוי​דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי​מדיניות העירייה
​1.1​בית מרקחתבעל העסק יחזיר  פסולת תרופות פגי תוקף ופסולת חומרים מסוכנים,  לספק/יצרן או יפנה אותם באמצעות קבלן  מורשה  לאתר מאושר על פי חוק.
בעל העסק ישמור את אישורי פינוי ואישורי קליטה תעודות קבלה בעסק למשך שנתיים לפחות.  ​
רק במקומות שמותר מסחר על פי התב"ע החלה במקום.​

קבוצה 2 - דלק ואנרגיה, 2.1 גז, פריט 2.1ה – תיקון מיכלים

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

 • מגורים בלבד – אזור המיועד למגורים בלבד.
 • חזית מסחרית – מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות .
 • רחוב מסחרי – רחוב שלכל אורכו מותר מסחר בקומת הקרקע.
 • ציר ז'בוטינסקי – לאורך רחוב ז'בוטינסקי
 • אזור תעשיה דרומי – מערבה לכביש 4 (המשולש)
 • אזור תעשייה צפוני – רחובות הירקון וברוך הירש
 • אזור תעסוקה BBC   - מזרחה מציר בן גוריון עד רחוב החשמונאים.
 • אזור תעסוקה צפוני – צפונית לאם המושבות (תב"ע 572)

יצויין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"עות החלות על שטח שבתחומו פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מכל תכנית או היתר החל על העסק.

פריט​תיאור העסק טעון הרישוי​דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי​מדיניות העירייה
2.1 התיקון מכלים אסור בכל אזורי העיר

קבוצה 2 - דלק ואנרגיה, 2.2   דלק לסוגיו, פריט 2.2 א – תחנת דלק ותדלוק, 

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

 • מגורים בלבד – אזור המיועד למגורים בלבד.
 • חזית מסחרית – מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות .
 • רחוב מסחרי – רחוב שלכל אורכו מותר מסחר בקומת הקרקע.
 • ציר ז'בוטינסקי – לאורך רחוב ז'בוטינסקי
 • אזור תעשיה דרומי – מערבה לכביש 4 (המשולש)
 • אזור תעשייה צפוני – רחובות הירקון וברוך הירש
 • אזור תעסוקה BBC   - מזרחה מציר בן גוריון עד רחוב החשמונאים.
 • אזור תעסוקה צפוני – צפונית לאם המושבות (תב"ע 572)

 יצויין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"עות החלות על שטח שבתחומו פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מכל תכנית או היתר החל על העסק.

​תיאור העסק טעון הרישוי​דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי​מדיניות העירייה
2.2 אתחנת דלק ותדלוק ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 4/18, בהתייחס לסוג התחנה ובהתאם לתב"ע החלה על המקום.

קבוצה 3 – חקלאות, בעלי חיים, פריט 3.1 – בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

 • מגורים בלבד – אזור המיועד למגורים בלבד.
 • חזית מסחרית – מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות .
 • רחוב מסחרי – רחוב שלכל אורכו מותר מסחר בקומת הקרקע.
 • ציר ז'בוטינסקי – לאורך רחוב ז'בוטינסקי
 • אזור תעשיה דרומי – מערבה לכביש 4 (המשולש)
 • אזור תעשייה צפוני – רחובות הירקון וברוך הירש
 • אזור תעסוקה BBC   - מזרחה מציר בן גוריון עד רחוב החשמונאים.
 • אזור תעסוקה צפוני – צפונית לאם המושבות (תב"ע 572)

 יצויין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"עות החלות על שטח שבתחומו פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מכל תכנית או היתר החל על העסק.

​תיאור העסק טעון הרישוי​דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי​מדיניות העירייה
3.1בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה פריקה וטעינה של בעלי חיים תתבצע אך ורק בתחומי העסק.מותר רק באזורי התעשייה

 

קבוצה 3 – חקלאות, בעלי חיים, 3.4 חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי, פריט 3.4 ג'– מכירתם 

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

 • מגורים בלבד – אזור המיועד למגורים בלבד.
 • חזית מסחרית – מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות .
 • רחוב מסחרי – רחוב שלכל אורכו מותר מסחר בקומת הקרקע.
 • ציר ז'בוטינסקי – לאורך רחוב ז'בוטינסקי
 • אזור תעשיה דרומי – מערבה לכביש 4 (המשולש)
 • אזור תעשייה צפוני – רחובות הירקון וברוך הירש
 • אזור תעסוקה BBC   - מזרחה מציר בן גוריון עד רחוב החשמונאים.
 • אזור תעסוקה צפוני – צפונית לאם המושבות (תב"ע 572)

 יצויין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"עות החלות על שטח שבתחומו פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מכל תכנית או היתר החל על העסק.

​תיאור העסק טעון הרישוי​דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי​מדיניות העירייה
3.4 ג​מכירתם מותר רק באזורי התעשייה

קבוצה 4 – מזון,  4.2 בית אוכל, פריט 4.2 א'– מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

 • מגורים בלבד – אזור המיועד למגורים בלבד.
 • חזית מסחרית – מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות .
 • רחוב מסחרי – רחוב שלכל אורכו מותר מסחר בקומת הקרקע.
 • ציר ז'בוטינסקי – לאורך רחוב ז'בוטינסקי
 • אזור תעשיה דרומי – מערבה לכביש 4 (המשולש)
 • אזור תעשייה צפוני – רחובות הירקון וברוך הירש
 • אזור תעסוקה BBC   - מזרחה מציר בן גוריון עד רחוב החשמונאים.
 • אזור תעסוקה צפוני – צפונית לאם המושבות (תב"ע 572)

 יצויין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"עות החלות על שטח שבתחומו פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מכל תכנית או היתר החל על העסק.

​תיאור העסק טעון הרישוי​דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי​מדיניות העירייה
4.2 א​בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום פעולות של קלייה, אפייה , טיגון צלייה וכדומה יבוצעו רק בתנורים המופעלים ע"י חשמל או גז בלבד. בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות , לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת מחלקת איכות סביבה, יתקין ויפעיל מערכות לטיפול בפליטת ריחות ומזהמי אוויר, על פי האמור במסמך  " דרישות והנחיות עיקריות מקדמיות של מחלקת איכות הסביבה עירית בני ברק לקבלת רשיון עסק לענין איכות אויר - מסעדות ובתי אוכל (לצרף קישור)
ניתן  להתקין ולהפעיל מערכת אחרת, שלא מוזכרת במסמך זה, רק לאחר שתאושר על ידי המחלקה לאיכות הסביבה.

בעל העסק  יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014, אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, מאגף תפעול, תשתיות, אחזקה ואיכות סביבה,

בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014.
תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין.
בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם למחלקה לאיכות סביבה, על פי דרישה.

בעל העסק  יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה  ויוצגו למחלקת איכות הסביבה,על פי דרישה.

בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בפרק 6 דרישות כלליות מעסקים – דרישות הרופא הווטרינרי הרשותי מבעל עסק אשר יש בו עיסוק (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה) בבשר.
גזי הקרור במתקני קרור של העסק יהיו מאושרים על ידי טכנאי קרור. חל איסור על שימוש בגזי קרור המופיעים ברשימה שבמסמך  "נספח לתנאים-פירוט גזי קרור".

מותר ב: אזור תעסוקה  BBC, באזור תעסוקה צפוני וברחוב ז'בוטינסקי ובחזית מסחרית.
באיזורי תעשייה – רק בכפוף לאישור שימוש חורג.

קבוצה 5 – מים ופסולת, 5.1, אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים פריט 5.1 ב'– איסופה, הובלתה

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

 • מגורים בלבד – אזור המיועד למגורים בלבד.
 • חזית מסחרית – מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות .
 • רחוב מסחרי – רחוב שלכל אורכו מותר מסחר בקומת הקרקע.
 • ציר ז'בוטינסקי – לאורך רחוב ז'בוטינסקי
 • אזור תעשיה דרומי – מערבה לכביש 4 (המשולש)
 • אזור תעשייה צפוני – רחובות הירקון וברוך הירש
 • אזור תעסוקה BBC   - מזרחה מציר בן גוריון עד רחוב החשמונאים.
 • אזור תעסוקה צפוני – צפונית לאם המושבות (תב"ע 572)

 יצויין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"עות החלות על שטח שבתחומו פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מכל תכנית או היתר החל על העסק.

​תיאור העסק טעון הרישוי​דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי​מדיניות העירייה
5.1 באיסופה, הובלתה בעל העסק לא יבצע בפסולת הנאספת כל  פעולה של עיבוד, ניצול מיחזור או מיון.  אלא רק באתר מורשה על פי כל דין ועל ידי הרשות (במידה והאתר נמצא בתחומה).
בעל העסק יאחסן כלי אצירה - ריקים או מלאים - במקום המאושר על ידי הרשות.
בעל העסק יבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה לפסולת, למעט כלי אצירה לפסולת יבשה, רק בתחנת מעבר או באתר סילוק פסולת שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה.
שטיפת הרכבים תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.
הרכבים  יחנו כשהן ריקים מפסולת , שטופים, ולא ייגרמו למטרדי ריח.

חנית רכבים לאחר שעות הפעילות תהיה אך ורק ברחובות אזור התעשייה הצפוני

 

קבוצה 5 – מים ופסולת, 5.3, שפכים וקולחין,  פריט 5.3 ג'– הובלתם במיכליות

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

 • מגורים בלבד – אזור המיועד למגורים בלבד.
 • חזית מסחרית – מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות .
 • רחוב מסחרי – רחוב שלכל אורכו מותר מסחר בקומת הקרקע.
 • ציר ז'בוטינסקי – לאורך רחוב ז'בוטינסקי
 • אזור תעשיה דרומי – מערבה לכביש 4 (המשולש)
 • אזור תעשייה צפוני – רחובות הירקון וברוך הירש
 • אזור תעסוקה BBC   - מזרחה מציר בן גוריון עד רחוב החשמונאים.
 • אזור תעסוקה צפוני – צפונית לאם המושבות (תב"ע 572)

 יצויין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"עות החלות על שטח שבתחומו פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מכל תכנית או היתר החל על העסק.

​תיאור העסק טעון הרישוי​דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי​מדיניות העירייה
5.3 גהובלתם במכליות המיכליות יחנו כשהן ריקות משפכים , שטופים, עם ברזי ניקוז סגורים ולא יתגרומנה למטרדי ריח.חנית רכבים לאחר שעות הפעילות תהיה אך ורק ברחובות אזור התעשייה הצפוני

קבוצה 6 – מסחר ושונות, 6.8 קניון,  פריט 6.8 א'– ניהולו 

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

 • מגורים בלבד – אזור המיועד למגורים בלבד.
 • חזית מסחרית – מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות .
 • רחוב מסחרי – רחוב שלכל אורכו מותר מסחר בקומת הקרקע.
 • ציר ז'בוטינסקי – לאורך רחוב ז'בוטינסקי
 • אזור תעשיה דרומי – מערבה לכביש 4 (המשולש)
 • אזור תעשייה צפוני – רחובות הירקון וברוך הירש
 • אזור תעסוקה BBC   - מזרחה מציר בן גוריון עד רחוב החשמונאים.
 • אזור תעסוקה צפוני – צפונית לאם המושבות (תב"ע 572)

 יצויין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"עות החלות על שטח שבתחומו פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מכל תכנית או היתר החל על העסק.

​תיאור העסק טעון הרישוי​דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי​מדיניות העירייה
6.8 אניהולו בעל העסק בקניון חדש יאפשר גישה פיזית של כל בית אוכל הנמצא בקניון, לפיר אוורור מרכזי על מנת לאפשר חיבור מערכת סינון וטיהור אוויר של בית האוכל לפתח יציאה מעל גג הקניון דרך התעלות שבפיר אוורור זה.

פתח היציאה ימוקם באופן שלא יהווה מטרד סביבתי.
בעל העסק יתקין במוצא השפכים התעשייתיים של העסקים שבקניון למערכת הביוב העירונית, מתקן להפרדת שומנים.
בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014.
תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין.
בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם למחלקה לאיכות סביבה, על פי דרישה.
מכלי איסוף פסולת ימצאו בחדרי אשפה סגורים ומאווררים שרצפתם מכוסה בטון.
בחדרים האמורים יהיו לפחות דחסן לאשפה אורגנית רטובה ומכבש קרטונים וכן מכלי איסוף פסולת כפי שיקבע על ידי אגף תברואה בעיריה.

עבודות הדברת מזיקים בשטח העסק יבוצעו על ידי מדביר בעל היתר מתאים ובר תוקף

באיזורי תעסוקה.
באזור תעשייה דרומי וצפוני – כפוף לאישור שימוש חורג.

קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט, 7.7 עינוג ציבורי,  פריט 7.7 ו'– דיסקוטק

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

 • מגורים בלבד – אזור המיועד למגורים בלבד.
 • חזית מסחרית – מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות .
 • רחוב מסחרי – רחוב שלכל אורכו מותר מסחר בקומת הקרקע.
 • ציר ז'בוטינסקי – לאורך רחוב ז'בוטינסקי
 • אזור תעשיה דרומי – מערבה לכביש 4 (המשולש)
 • אזור תעשייה צפוני – רחובות הירקון וברוך הירש
 • אזור תעסוקה BBC   - מזרחה מציר בן גוריון עד רחוב החשמונאים.
 • אזור תעסוקה צפוני – צפונית לאם המושבות (תב"ע 572)

 יצויין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"עות החלות על שטח שבתחומו פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מכל תכנית או היתר החל על העסק.

​תיאור העסק טעון הרישוי​דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי​מדיניות העירייה
7.7 ודיסקוטקאסור בכל אזורי העיר.


 

קבוצה 8 – רכב ותעבורה, 8.4 הסעת נוסעים,  פריט 8.4 ב' – תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

 • מגורים בלבד – אזור המיועד למגורים בלבד.
 • חזית מסחרית – מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות .
 • רחוב מסחרי – רחוב שלכל אורכו מותר מסחר בקומת הקרקע.
 • ציר ז'בוטינסקי – לאורך רחוב ז'בוטינסקי
 • אזור תעשיה דרומי – מערבה לכביש 4 (המשולש)
 • אזור תעשייה צפוני – רחובות הירקון וברוך הירש
 • אזור תעסוקה BBC   - מזרחה מציר בן גוריון עד רחוב החשמונאים.
 • אזור תעסוקה צפוני – צפונית לאם המושבות (תב"ע 572)

 יצויין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"עות החלות על שטח שבתחומו פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מכל תכנית או היתר החל על העסק.

​תיאור העסק טעון הרישוי​דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי​מדיניות העירייה
8.4 ב תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזיתרק על פי תב"ע יעודית בהתאם לתכנית המתאר הכוללנית החדשה שבהכנה, לאחר אישורה או בהתאם לתכנית מפורטת מאושרת.

  

קבוצה 8 – רכב ותעבורה, 8.9 מוסך –מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי,  פריט 8.9 א' – מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

 • מגורים בלבד – אזור המיועד למגורים בלבד.
 • חזית מסחרית – מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות .
 • רחוב מסחרי – רחוב שלכל אורכו מותר מסחר בקומת הקרקע.
 • ציר ז'בוטינסקי – לאורך רחוב ז'בוטינסקי
 • אזור תעשיה דרומי – מערבה לכביש 4 (המשולש)
 • אזור תעשייה צפוני – רחובות הירקון וברוך הירש
 • אזור תעסוקה BBC   - מזרחה מציר בן גוריון עד רחוב החשמונאים.
 • אזור תעסוקה צפוני – צפונית לאם המושבות (תב"ע 572)

 יצויין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"עות החלות על שטח שבתחומו פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מכל תכנית או היתר החל על העסק.

​תיאור העסק טעון הרישוי​דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי​מדיניות העירייה
8.9 א מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)כל הפעולות לתיקון וטיפול ברכבים יתבצעו בשטח העסק בלבד.רק באזורי תעשייה ובהתאם לתב"עות שבתוקף.

קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה, מחצבים, 10.8 חומרי חיטוי או ניקוי  פריט 10.8ב' – איחסונם שלא לצורך מכירה במקום

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

 • מגורים בלבד – אזור המיועד למגורים בלבד.
 • חזית מסחרית – מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות .
 • רחוב מסחרי – רחוב שלכל אורכו מותר מסחר בקומת הקרקע.
 • ציר ז'בוטינסקי – לאורך רחוב ז'בוטינסקי
 • אזור תעשיה דרומי – מערבה לכביש 4 (המשולש)
 • אזור תעשייה צפוני – רחובות הירקון וברוך הירש
 • אזור תעסוקה BBC   - מזרחה מציר בן גוריון עד רחוב החשמונאים.
 • אזור תעסוקה צפוני – צפונית לאם המושבות (תב"ע 572)

 יצויין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"עות החלות על שטח שבתחומו פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מכל תכנית או היתר החל על העסק.

​תיאור העסק טעון הרישוי​דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי​מדיניות העירייה
10.8 באחסונם שלא לצורך מכירה במקום רק באזורי תעשייה.


  

דרישות פרטניות מעסקים