הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

שימוש חורג בעסקים

​שימוש ח​ורג

על פי חוק התכנון והבניה, שימוש חורג מתב''ע ו/או היתר בניה, חובה על בעל העסק להגיש בקשה להיתר לשימוש חורג בנוסף לבקשה לרישיון עסק. אין בקבלת היתר לשימוש חורג כדי להבטיח קבלת רישיון עסק.

בקשה להיתר לשימו​​ש חורג

במקרה שהסתבר כי בקשה לרישיון עסק מהווה, על פי חוק התכנון והבניה, שימוש חורג מתב''ע ו/או היתר בניה, חובה על בעל העסק להגיש בקשה להיתר לשימוש חורג בנוסף לבקשה לרישיון עסק.

בקשה לחידוש היתר ​לשימוש חורג

בעל היתר בנייה לשימוש חורג, יגיש בקשה לחידוש ההיתר שתוקף ההיתר מסתיים בסוף השנה הנוכחית, הבקשה תוגש חצי שנה לפני פקיעת המועד.

שימוש חורג בעסקים