הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

ארנונה לעסקים

חישוב הארנונה לעסקים כולל שקלול של מספר פרמטרים, ובראשם שטח הנכס. ובנוסף מסווגת הארנונה לסוג הפעילות בבית העסק - לפי פירוט סיווגים עיקריים.

תעריפי הארנונה העיקריים לשנת 2019 בש"ח

סיווג הנכס​אזור א'​​אזור ב'
​דירה ששטחה עד 51 מ"ר58.50​​53.04
​דירה ששטחה מ - 51-151 מ"ר​64.05​59.52
דירה ששטחה מ - 151 מ"ר​​90.12​87.79
דירת גג ו/או צמודת קרקע עד 90 מ"ר​​65.18​59.52
​עסקים​315.06​294.96

 

סיווג הנכס​בכל האזורים​
​משרדים ​317.60
​משרדים מעל 10,000 מ"ר​224.13
​מחסנים​183.91
​תעשיה​165.37
​מוסכים​213.42
​בנקים​1390.82
​חניונים מקורים​76.31
​חניונים מקורים אחרים​28.08
חניונים לא מקורים​​18.21
​קרקע תפוסה ​18.21

 

הנחות לעסקים

בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993, רשאית ועדת הנחות לתת הנחה לעסק העומד בתנאים המצטברים הבאים:

  1. מבקש הבקשה הינו בעל העסק והוא אינו בעל עסק נוסף.
  2. שטח העסק כולו אינו עולה על 75 מ"ר.
  3. לבעל העסק מבקש הבקשה מלאו 65 שנה ובאשה 60 שנה.
  4. הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו  עולה על 291,059 ש"ח. (סכום זה נכון לאוגוסט 2018 צמוד למדד המחירים לצרכן).
  5. הוא זכאי להנחה מארנונה, ע"פ מבחן הכנסה, בעד דירת המגורים בה הוא מחזיק. במידה ותאושר ההנחה בהתאם לתנאים האמורים, יהא שיעור ההנחה עד השיעור שינתן לו באותה שנת כספים על דירת המגורים שבחזקתו והיא תינתן לגבי 40 מ"ר הראשונים של העסק.​
ארנונה לעסקים